Jak šel čas

KONEC BŘEZNA 2020
Nápad

V březnu 2020 byla zavedena přísná opatření proti šíření koronaviru, která měla mimo jiné za následek uzavření domovů seniorů pro veřejnost. Dobrovolníci z Mise naděje, kteří byli zvyklí pravidelně navštěvovat své "babičky" a "dědečky", začali hledat cesty, jak své seniory v náročné chvíli neopustit. Koordinátorka projektu Senioři, Eliška, dostala prvotní nápad na projekt, přes který by mohli lidé seniorům psát pozdravy. Přesně 29. března se dobrovolníci rozhodli o jeho jménu, a tak se na konci března zrodil Úsměv do schránky.

ZAČÁTEK DUBNA 2020
Příprava projektu

V prvních dubnových dnech začal Úsměv do schránky nabývat jasnějších obrysů. Dobrovolníci se vrhli na tvorbu webových stránek, e-mailů a přípravu formulářů a tabulek. Cílem projektu se stala podpora starých lidí v domovech pro seniory, které už nemohli navštěvovat jejich blízcí, a navíc je začala ohrožovat i samotná nemoc. Pohlednice měly navíc povzbudit i personál, dát pečovatelům a sestřičkám najevo, že si společnost jejich práce váží. První verze internetových stránek Úsměvu byla spuštěna 10. dubna.

VELIKONOCE 2020
Start projektu

Okolo Velikonoc dobrovolníci oslovili asi 500 zařízení pečujících o seniory z celé České republiky, zda by se chtěly do projektu zapojit. Během prvních 7 dnů se zapojilo 102 domovů pro seniory. Díky pomoci domovské neziskovky projektu – Mise naděje – se hned v prvních dnech začaly do projektu zapojovat stovky lidí – jejichž vlastnoruční výtvory vnesly povzbuzení a radost do mnoha zařízení. Prvních 10 krásných pohlednic zaslala paní Veronika do Domova pro seniory v Krnově 14. dubna. Úsměv do schránky se tak stal mostem, který spojuje seniory v domovech s laskavými lidmi "tam venku".

PŘELOM DUBNA A BŘEZNA 2020
Necelý měsíc fungování projektu

I když projekt fungoval jenom pár týdnů, našlo se spoustu srdečných lidí, kteří poslali seniorům povzbudivé pohlednice. Do Úsměvu se zapojily také památky, které zasílaly seniorům malebné turistické pohlednice. Příkladem jsou zámky Duchcov, Náchod, Mníšek pod Brdy anebo Nový hrad či Vila Stiassni. Už 22. dubna se podařilo k seniorům doručit neuvěřitelých 1 000 pohlednic, přičemž tu "tisícovou" zaslala paní Kamila do Domova pro seniory v Okružní ulici v Brně. Takový obrovský úspěch projektu by se nepodařil bez organizací, které rozšiřovaly povědomí o něm. Velký dík patří hlavně Munii, Dnes pomáhám anebo Kráse pomoci či Ha Divadlu. A také pohlednictví.cz, kde zavedli speciální "bonusové" pohledy k pohledům zakupovaným pro Úsměv.

KVĚTEN 2020
Všichni posílají spoustu nádherných pohlednic

Během května se do projektu zapojilo několik základních uměleckých škol, školek a také dětských domovů. Ukázalo se, že seniorům dělají největší radost nakreslené pohlednice od dětí.  A takových přišlo opravdu spoustu, například z Dětského domova v Ústí nad Labem anebo ze ZUŠek Zbraslav či Kutná hora anebo Praha 7. Kreslení pohlednic se ale nebáli ani ti nejmenší z Mateřské školky v Kadani. Pozadu nezůstali ani památky, jako třeba Klášter Kladruby nebo Klášter Sázava. Poslední květnové pohledy poslala paní Hanka do Domova důchodců Lampertice 31. večer, a poslední z nich měl úžasné číslo 3 623.

ČERVEN 2020
Posíláme dál, i když už je teplo

Červen začal krásným nápadem Domova pro seniory Maják, jehož senioři poslali povzbudivé pohlednice do Domova Sedlčany. Solidarita mezi samotnými seniory dodala energii do práce i dobrovolníkům, kteří se ještě více snažili rozšířit projekt mezi lidi. Výsledkem toho bylo zmínění se o projektu v Českém rozhlase Ostrava anebo na Rádiu Blaník, a také články v Deníku Referendum a Slováckém deníku. Dětem sice pomalu začínala opět škola, ale i přesto se žáci Základních škol Brodek u Konice, Loučany, Velké Meziříčí nebo Lukavice se vrhli do psaní pohlednic s nesmírným nasazením. A nesmíme zapomenout ani na šikovné děti ze 3.A ZŠ Masarykova v Telči. Zahanbit se nenechaly ani děti mateřských škol z Prosečné, Opočna, Převýšova, Komenského v Trutnově a MŠ Mateřídoušky, které namalovaly spoustu papírových dobrých skutků, které musely rozradostnit i toho nejopuštěnějšího člověka.

Koncem června se mezi dobrovolníky rozšířil krásný nešvar, a to posílat povzbudivé pohlednice co nejdál a seniory tím překvapit. Během první poloviny roku 2020 tak přeputovalo Česko neuvěřitelných 4 328 papírových překvapení.

Velký dík patří všem laskavým lidem a šikovným dětem, kteří Úsměvy posílali.

LETNÍ PRÁZDNINY 2020
Odpočíváme a posíláme pohlednice z výletů

Během července a srpna fungovala Výzva – Pošli Úsměv do schránky, jejímž cílem bylo vzít seniory "na výlet" na místa, kam už se nemohou podívat. A to pomocí posílání turistických pohlednic. Velkou radost nám i seniorům udělaly děti, které posílaly pohlednice z táborů.

Ale pravdou je, že v létě Úsměv do schránky hlavně odpočíval a nabíral síly na podzim.

ŘÍJEN 2020
Začínáme znova

Na počátku října jsme poprosili domovy pro seniory zapojené v projektu o zpětnou vazbu. Jejich odpovědi nám udělaly velkou radost! Seniorům dodávaly povzbudivé pohlednice dobrou náladu a naději. Dávali si je na nástěnky a na noční stolky, a často nedokázali pochopit, že jim chce udělat radost jen tak někdo cizí. Některým starým lidem, kterým na světě už nikdo nezbyl, bylo dojetím až do pláče.

Drtivá většina domovů se shodla, že projekt je užitečný a má smysl, a proto jsme se v něm rozhodli dále pokračovat.

Sílu do dalšího pokračování projektu nám dodaly také krásné pohlednice určené přímo pro Úsměv do schránky od pohlednictvi.cz od ilustrátorky Markéty M. Müller.

LISTOPAD 2020
Druhá vlna Úsměvů do schránky

Jak se začala znovu zhoršovat epidemiologická situace, tak se začaly domovy opět uzavírat, ale naštěstí se našli i další pisatelé pohlednic z řad dětí i dospělých. Úsměvy do schránek domovů opět zaslaly zámky, dětské domovy, a připojili se i skauti. Pozadu nezůstaly ale ani školy, jako třeba děti z 1. A ze Zlína z malebné ulice Kvítková, anebo chlapci a děvčata z 1. A ve Valašských Kloboukách. Stojí za to zmínit i děti z Dětského domova Severní terasa, které odeslaly krásných 90 úsměvů. Velký dík patří také ilustrátorské skupině Nýbrž, která se na pohlednicích doslova "vyřádila" a potěšila desítky seniorů.

Díky nim, ale i díky velké spoustě dalších dospělých a dětí, kteří poslali byť jen jediný pohled, udělal od března Úsměv do schránky radost už 7 776 seniorům.

PROSINEC 2020
Spolupráce s Masarykovou univerzitou

V období adventu se zvedla opravdu velká vlna solidarity, díky které jsme navyšovali kapacity pohlednic u všech domovů dokonce dvakrát! Za jediný měsíc tak k seniorům doputovalo neuvěřitelých 2 800 vánočních pohlednic a novoročních přáníček.

Podařilo se nám také navázat spolupráci s Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity, která se rozhodla podpořit právě náš projekt v rámci každoročního fakultního vánočního daru. Nabídla tak svým studentům a zaměstancům možnost odeslat libovolné množství povzbudivých pohlednic do domovů pro seniory. V rámci jediného týdne do sběrného místa doputovala 721 pohlednice! Všechny tyto pohlednice následně fakulta rozeslala do zapojených domovů a zpříjemnila vánoční svátky mnoha babičkám a dědečkum.

Jaro 2021
Velikonoční výzva

Po zkouškovém období v lednu a únoru jsme se vrhli na přípravu nové Velikonoční výzvy, kterou bychom oslavili roční fungování našeho projektu. V rámci Velikonoční výzvy jsme realizovali nápad, který v sobě propojoval jednak symbolické barvení vajíček a zároveň poskytl příjemcům možnost relaxační a podpůrné činnosti, kterou je vybarvování. Posílali jsme černobílé pohlednice/kraslice k vlastnímu kreativnímu dotvoření! Veliký dík patří výtvarným talentům ze ZUŠ v Uherském Hradišti, kteří nám poskytly své výtvory k volnému tisku z našich stránek.

A co by to bylo za narozeniny bez dárků? Našim skvělým pisatelům jsme odeslali více než 150 placek s logem Úsměvu do schránky, jako poděkování za jejich aktivní plnění výzvy a přízeň.

Na konci března jsme tak překonali neuvěřitelný milník 13 000 odeslaných pohlednic! Děkujeme vám.

KVĚTEN 2021
Posíláme do domovů knihy Martiny Bittnerové
V květnu jsme rozšířili své pole působnosti a spolu s pohlednicemi rozposíláme do domovů 55 výtisků knihy Martiny Bittnerové Čas motýlých křídel. Výtisky jsme od autorky ve spojení s nakladatelstvím Talent Pro ART dostali darem a obdarované domovy vybíráme pomocí losování ze seznamu zapojených domovů.

Prvních pět knih poputovalo ke šťastlivcům z Domova pro seniory Kynšperk nad Ohří, Charitní pečovatelské služby v Kostelci, do nemocnice v Litomyšli, dále do Domova pro lidi se zdravotním postižením Zvonek a Centra sociální pomovi ve Vodňanech.
LÉTO 2021
Prázdniny s knihou
V průběhu letních měsíců pokračujeme s losováním obdarovaných domovů a kocour naší organizátorky, který při každém losování z klobouku asistuje, se stává hvězdou sítí. S knihou Čas motýlých křídel tak stráví prázdniny senioři ve více než 20 domovech!

Organizátoři čerpají nové síly, píší pohlednice z výletů a doufají v kontaktní způsob života i na podzim, kdy by jako dobrovolníci mohli opět začít osobně docházet do domovů.