Podmínky použití

Podmínky pro dobrovolníky

Pokud jste se rozhodli zapojit do projektu Úsměv do schránky jako dobrovolník (za což Vám velmi děkujeme), zavazujete se k plnění níže uvedených podmínek a doporučení:
— popravdě vyplňuji počet odeslaných pohlednic do mnou vybraných zařízení a pohlednice opravdu pošlu (pokud bych tak neučinil, mohou někteří klienti přijít o pohlednici – pohlednice mohou také v některém zařízení přebývat a v jiném tím pádem scházet …)
— při psaní pohlednice se držím zásad „Desatera správné pohlednice“ a pokud stále tápu, pomohu si předepsanými vzorovými pohlednicemi
— posílám opravdu pouze pohlednice, nikoliv dopisy (při čtení dopisu by mohli někteří klienti vyžadovat asistenci personálu, kterému nechceme zvláště v momentální situaci přidávat žádnou práci navíc)
— vždy mám na paměti, z jakého důvodu a za jakým účelem pohlednici píši a přizpůsobím tomu obsah i vizuální stránku pohlednice
— pokud bych měl/a jakékoliv dotazy, nebo se chtěl/a s iniciátory podělit o zpětnou vazbu, obrátím se na ně formou e-mailu na adrese.

Podmínky pro domovy a jiná zařízení

Pokud jste se rozhodli zapojit do projektu Úsměv do schránky váš domov seniorů, nebo jiné státní i nestátní zařízení (za což jsme Vám velmi vděční), zavazujete se k plnění níže uvedených podmínek a doporučení:

— v souvislosti s pandemií koronaviru dbáme zvýšené opatrnosti při předávání pohlednic a pokud nemáme jistotu, že cestovaly méně než 24 hodin, necháme je mimo dosah klientů do příštího dne*

*k tomuto opatření vyzýváme na základě studie National Institute of Allergy and Infectious Diseases, která ve svém výzkumu zjistila, že na kartonu vydrží virus existovat 24 hodin (https://www.niaid.nih.gov/news-events/new-coronavirus-stable-hours-surfaces)

— máme na zřeteli, že iniciátoři projektu nemají žádnou možnost odeslané pohlednice prověřovat, a proto je jistá míra opatrnosti na místě – pokud by došlo k nějakému problému, ihned je kontaktujeme na emailovou adresu ………………………..

— pokud bych měli jakékoliv dotazy, nebo se chtěli s iniciátory podělit o zpětnou vazbu, obrátím se na ně formou e-mailu na výše zmíněné adrese